Uitbreiding bestuur gezocht

Het bestuur van de wijkvereniging Zuid-Bovenbroek bevordert het woon- en leefklimaat in de wijk Zuid-Bovenbroek. Zij doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met instellingen en organisaties die in de wijk activiteiten (kunnen) ondernemen. Het bestuurd faciliteert daar waar mogelijk activiteiten, die voortkomen uit wensen van de bewoners. Dat doet zij in voorkomende gevallen in samenwerking met het gemeentebestuur, met name met de wijkverbinder.  Het bestuur zou graag zien dat er meer activiteiten voor de wijk komen en zoekt daarvoor uitbreiding omdat het door het kleine aantal bestuursleden momenteel niet mogelijk is. Daarom is zij op zoek naar nieuwe bestuursleden, die aanvullend en actief mee willen helpen.

Voor informatie of aanmelding kan men zich richten tot het bestuur via het e-mailadres info@zuidbovenbroek.nl.