Afvalwijzer

We hebben voor 2015 geen afvalwijzer ontvangen van de gemeente en deze zullen we ook niet ontvangen. 
Op www.afvalwijzer.nl moet u deze zelf opzoeken en uitdraaien.

Let op: de dagen van afvalinzameling zijn zo hier en daar gewijzigd. Ook kunt u de afval-app downloaden op uw smartphone.

Regels t.a.v. afval:
– Inzameling GFT gratis
– Drankkartons en blik bij plastic-afvalzak in
– Tarief restafval gaat omhoog

Ophalen:
– Restafval eens per 4 weken
– Plastic (incl. drankkartons en blik) eens per 2 weken
– Papier eens per 4 weken