De wijk

De wijk Zuid-Bovenbroek;

De wijk Zuid is een wijk gebouwd in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Het is een wijk met smalle straten en woningen in de typische stijl uit die periode. Er is weinig openbare ruimte met groen. Wel zijn er op diverse plaatsen speelvoorzieningen. Er zijn winkels en basisscholen en ook kent de wijk een grote speeltuin voor de kinderen van de speeltuinvereniging De Speelpoort.

De wijk Bovenbroek heeft als typische woonwijk een ruime stedenbouwkundige opzet en dateert van de jaren ’70. Vooral de Esdoornhof is een groene buurt met alle kenmerken uit die periode zoals woonerf en hofjes. In de Esdoornhof staat ook het wijkgebouw het Zwarvershonk. Een deel van de wijk Bovenbroek kent grotere en alleenstaande huizen.

Naast de molen De Olde Zwarver is een kleine woonwijk ontstaan met de naam De Omloop.
Aangrenzend aan deze woonwijk ligt de IJssel met een klein strandje waarvan ’s zomers druk gebruik wordt gemaakt.
De begrenzing van de wijk loopt van de Kamperstraatweg – Europallee – Kennedylaan – Fernhoutstraat – Hendrik van Viandenstraat – Engelenbergstraat – IJsseldijk – De Omloop – Kamperstraatweg.