Bestuur

Het bestuur en andere contactadressen:

 

Bestuur

Tomas van ’t Zand Apeldoornsestr. 36 038-3312377 voorzitter,                   tavantzand@planet.nl
Jan Schenkel Esdoornhof 168 038-3320128 secretaris,                   schenkeljad@gmail.com
Johan Lorist J. v. Arkelstr. 79 038-3328578 penningmeester,          jmlorist@ziggo.nl
Marleen Lodewijk, Esdoornhof 211 038-3330601 bestuurslid,                  henklodewijk@ziggo.nl
Vacature bestuurslid
Vacature bestuurslid
 
Ledenadministratie
info@zuidbovenbroek.nl 038-3328578

 

Wijkkrant de Jonge Zwarver

Redactie Annie van ’t Zand
E-mail redactie info@zuidbovenbroek.nl   (kopij bij voorkeur digitaal aanleveren)
Overige kopij Apeldoornsestraat 36, Kampen Oplage 1700 exemplaren
Bezorging: Sytske Hielkema (Coördinatie) s.hielkema@home.nl

 

Wijkvereniging Zuid Bovenbroek

Correspondentieadres: Esdoornhof 168, 8266 GN Kampen tel 038 – 3320128
Wijkgebouw ‘t Zwarvershonk: Esdoornhof 120, 8266 GM Kampen 06-83061855
Bankrekening: NL05RABO03312.99.100 – Kamer van Koophandel 40060496
Lidmaatschap per jaar per gezin minimaal € 5,00.