Adverteerders

De onderstaande adverteerders in onze wijkkrant ondersteunen het werk van de wijkvereniging

Wilt u ook onze adverteerder worden, neem dan contact op met de redactie van de wijkkrant. De wijkkrant verschijnt in ieder geval 2 x per jaar en heeft een oplage van 1700 exemplaren