Jaar: 2018

Ondervindt u ook hinder van de Molenbrug?

Tijdens de ledenvergadering van de wijkvereniging bleek dat men lawaaioverlast ondervindt van verkeer dat via de Molenbrug rijdt. De laatste jaren is de verkeersintensiteit flink toegenomen waardoor mensen lawaaioverlast melden. Het betekent dat men ’s ochtends heel vroeg uit bed

Privacyreglement

Het bestuur van de wijkvereniging heeft een privacyreglement vastgesteld in het kader van de AVG. U kunt het document inzien of downloaden via de button AVG in het hoofdmenu.  

Top