Jaar: 2017

Uitbreiding bestuur gezocht

Het bestuur van de wijkvereniging Zuid-Bovenbroek bevordert het woon- en leefklimaat in de wijk Zuid-Bovenbroek. Zij doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met instellingen en organisaties die in de wijk activiteiten (kunnen) ondernemen. Het bestuurd faciliteert daar waar mogelijk activiteiten, die voortkomen uit wensen

Top