De vereniging

De vereniging

Het doel van de Wijkvereniging Zuid-Bovenbroek is het bevorderen van het leef- en woonklimaat in de wijk. Zij doet dit zoveel mogelijk in samenwerking met de instellingen en organisaties die in de wijk activiteiten (kunnen) ondernemen.

Wat doet de wijkvereniging concreet?

  1. Zij organiseert bijeenkomsten in clubverband waar men onder meer kan handwerken, kantklossen en kaarten maken;
  2. Zij geeft een wijkkrant uit waarin over het wel en wee en bijzondere dingen in de wijk wordt geschreven;
  3. Zij onderhoudt contacten met de gemeente en andere wijkverenigingen;
  4. Zij beheert en onderhoudt het wijkgebouw “Het Zwarvershonk”;
  5. Zij is de contactpersoon tussen de bewoners van de wijk en de gemeente.

U kunt het werk van de wijkvereniging financieel steunen door u aan te melden als lid voor een minimale bijdrage van slechts € 5,– per jaar, meer mag natuurlijk ook. U kunt zich on-line via deze website aanmelden.

Ook kunt u de wijkvereniging steunen door actief deel te nemen in het bestuur of op ander gebied. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.